Lönsam grön energi och lagring

Ingenjörskonst i världsklass och flexibel finansiering

Om Stella Futura

Stella Futura grundades 2018 och har som mål är att göra förnyelsebara energisystem tillgängliga överallt. För att uppnå detta mål kombinerar Stella flexibla affärsmodeller med branschledande teknologi, vilket resulterar i lägre driftskostnader och lägre CO2-utsläpp.

I Sverige erbjuder vi framförallt batterisystem och allt runtomkring som batteriintegration, konsultation och finansiella lösningar. Vi vill att våra kunder ska få optimala lösningar och vi erbjuder därför också design och utveckling av solparker och laddinfrastruktur.

0 ton
Koldioxidbesparingar/år

Batterisystem (BESS)

Vi erbjuder batterilösningar som möjliggör kostnadsbesparingar och intäkter för ett brett spektrum av marknadssegment. Tillsammans med finansieringslösningar som leasing och battery-as-a-service kan vi säkerställa att alla kan bli mer kostnadseffektiva och njuta av möjligheterna att använda ett batterienergilagringssystem (BESS).

0 kWh
Lagringsenergi installerat

Referensprojekt

Contact Us

Send us an email and we'll get back to you, asap.