Vår Vision

Att göra hållbar energi säker och tillgänglig överallt

Vår Mission

Att kombinera hög teknisk kompetens med grön finansiering

Tillgång till ren och pålitlig energi är en fråga om rättvisa. Tillgänglighet handlar om affärsinnovation, att ha en kapabel utbyggnad av infrastruktur och att ha kunskap inom robust och pålitlig teknik.

-Ulrika Tornerefelt, grundare och VD

Vår teknik

Teknisk innovation är en fin balans mellan pragmatism och vision. Pragmatiskt använder Stella den senaste och beprövade lagringstekniken i kombination med expertkompetens inom systemdesign, en grund för smarta nya skräddarsydda lösningar. Vår visionära natur driver oss dock att kontinuerligt hålla utkik efter och övervaka nya lösningar till vår produktportfölj.

Vårt team

Mångsidig, dynamisk, mångkulturell grupp av experter – med erfarenhet av de olika aspekterna som behövs för framgångsrik implementering av lösningar.

Vår modell

Rent ekonomiskt bistånd eller bidrag är inte en lösning för hållbar utveckling. Fungerande lösningar som täcker de 3 stora områdena inom hållbarhet:

  • ekonomisk gångbart,
  • miljömässigt genomförbart,
  • socialt avtryck

Drivs av Stella.

Contact Us

Send us an email and we'll get back to you, asap.