Vill du vara med och bidra till en grönare framtid tillsammans med oss?

Varmt välkomen att ansöka till den roll du tycker låter spännande. Klicka på den roll du är nyfiken på för att läsa mer.

Hittar du inte den roll du söker? Kontakta oss på career@stellafutura.com.

Ekonomiansvarig

Vill du vara med och bidra till en grönare framtid tillsammans med oss?

 Som ett led i vår tillväxtresa behöver vi förstärka vår ekonomifunktion. Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för koncernens löpande redovisning och finansiella uppföljning.

STELLA Futura erbjuder dig en utvecklande roll i ett spännande bolag verksamt inom en snabbt växande framtidsbransch -grön energi med visionen att göra förnyelsebara energisystem tillgängliga överallt. Du erbjuds att bli del av en internationell och dynamisk arbetsplats som präglas av entreprenörskap och laganda där vi hjälper varandra till framgång och en mer hållbar framtid.

Arbetsinnehåll

Rollen innebär att vara huvudansvarig för bokslut, internprocesser samt redovisning i enlighet med K3 eller IFRS. Du ger kvalitativ finansiell information till beslutsfattare och bidrar till att utveckla bolagets verksamhet. Arbetsuppgifterna innebär bland annat:

  • Intäktsföring av fastprisprojekt i enlighet med successiv vinstavräkning
  • Upprätta årsredovisning, moms- och skattedeklarationer
  • Avstämning av koncernmellanhavanden. I nuläget med dotterbolaget i Ghana, men koncernstrukturen kan komma att utökas med fler legala enheter över tid.
  • Legal och operationell rapportering på månadsbasis i redovisningssystemet Fortnox och rapporteringssystemet Oxceed
  • Projektbaserade för- och efterkalkyler samt framtagande av verksamhetsanpassade nyckeltal
  • Upprätta budgetar för planering och styrning av verksamheten
  • Ge stöd i kund- och anbudsprocesser genom t.ex. lönsamhetskalkyler och framtagande av verksamhetsanpassade nyckeltal

Du kommer att ha löpande kommunikation med bolagets revisorer och är huvudkontakt gentemot ägarbolagets CFO. Eftersom rollen är ny kommer det att finnas stora möjligheter men även ett konkret behov av att utforma struktur och rutiner för den finansiella processen. I takt med att bolaget växer kommer även ekonomifunktionen att utökas och rollen kommer på sikt att vara del av en enhet som innefattar fler personer.

Bakgrund och personlighet

STELLA Futuras nästa ekonomiansvarig är väl förtrogen med de arbetsuppgifter som anges ovan och har flerårig erfarenhet av att arbeta i liknande befattning i närliggande bransch (entreprenad, installation etc.) med successiv vinstavräkning som intäktsmodell. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i riskkapitalägt bolag/scale up.
Rollen ställer höga krav på att du är strukturerad och noggrann, men du behöver samtidigt förstå vikten av ett flexibelt förhållningssätt som följer av de möjligheter och utmaningar det innebär att vara ett företag i stark tilläxt. Vidare är du processorienterad och har vana av att upprätta och effektivisera interna processer. Vi förväntar oss också att du har en mycket god digital mognad och är en van användare av MS Office, i synnerhet Excel. Du är van vid många kontaktytor och intressenter och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.

Är du STELLA Futuras nya ekonomiansvarige? Välkommen med din ansökan till career@stellafutura.com.

Teknisk projektutvecklare

Vill du vara med och bidra till en grönare framtid tillsammans med oss?

 Som ett led i vår tillväxtresa behöver vi bli fler tekniska projektutvecklare och vi söker dig som vill ha en bred och utvecklande roll inom el- och installationsprojektering.

STELLA Futura erbjuder dig en spännande roll i ett spännande bolag verksamt inom en snabbt växande framtidsbransch -grön energi, med visionen att göra förnyelsebara energisystem tillgängliga överallt. Du erbjuds att bli del av en internationell och dynamisk arbetsplats som präglas av entreprenörskap och laganda där vi hjälper varandra till framgång och en mer hållbar framtid.

Arbetsinnehåll

Som Teknisk Projektutvecklare (TPU) kommer du att arbeta brett inom el- och installationsprojektering där du utreder, tar fram åtgärdsförslag och ansvarar för projektgenomförande. Du har en central och viktig roll för att ge projekt/sälj rätt förutsättningar att lyckas. Du kommer att driva projekt inom nyanläggning och serviceplanering självständigt samt ansvara för att projekterings- och serviceprocesser följs korrekt och i enlighet med tillämpliga lagar och regler (ABT 06). Du förväntas också aktivt bidra i ett ständigt pågående förbättringsarbete kring de processer bolaget arbetar efter avseende projektering, service och underhåll.

I rollen som TPU tar du emot beställningar på projekteringar från sälj och projektledning, där du granskar behovet och tillsammans med kunden ser till att planera för den bästa lösningen. Du genomför fysiska platsbesök för att skaffa dig mer information och en bredare förståelse för installationen. Du behöver vid platsbesök kunna förstå och utvärdera lämpligheten av utrymmen för de olika batterisystem STELLA har i sin produktportfölj. Därefter inleder du arbetet med att ta fram underlag i CAD (Gransknings-, bygg-, och relationshandlingar), presenterar åtgärdsförslag och ansvarar för projektgenomförande.

Som TPU har du många kontaktytor och löpande dialog med beställare, konsulter och andra externa intressenter. Du har också en central roll internt och har ett tätt samarbete med projektledaren under hela utförandefasen.

Bakgrund och personlighet

Vi söker dig som har stor kunskap om el- och batteriinstallationer och en god förståelse för branschen vi verkar inom. Du har tidigare arbetat som TPU eller el-teknisk projektör där du har arbetat med el- och installationsfrågor, utredningar av komplexa elinstallationer och projekteringsverktyg för el. Du har stor teknisk förståelse och har sannolikt en högre utbildning inom relevant område. Meriterande är också om du har jobbat med att designa solsystem.

För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och ha kapacitet att hantera flera projekt parallellt. Projekten varierar i storlek och komplexitet, varför en stor portion tålamod kombinerat med eget driv kommer att hjälpa dig i rollen. Vi tror också att du är noggrann och kvalitetsmedveten. Då rollen innebär många kontaktytor, såväl internt som externt, förutsätter vi att du gillar att interagera och samarbeta med andra samt att du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska. Du är prestigelös och generös när det kommer till att dela med dig av din kunskap och aktivt bidra till att utveckla såväl rollen som bolaget i stort. Resor förekommer och B-körkort är nödvändigt i tjänsten.

Är du STELLA Futuras nya Tekniska Projektutvecklare? Välkommen med din till career@stellafutura.com.

Projektledare

Vill du vara med och bidra till en grönare framtid tillsammans med oss?

 Som ett led i vår tillväxtresa behöver vi bli fler projektledare och vi söker dig som vill ha en bred och utvecklande roll inom projektledning av batteriinstallation.

STELLA Futura erbjuder dig en spännande roll i ett spännande bolag verksamt inom en snabbt växande framtidsbransch – grön energi med visionen att göra förnyelsebara energisystem tillgängliga överallt. Du erbjuds att bli del av en internationell och dynamisk arbetsplats som präglas av entreprenörskap och laganda där vi hjälper varandra till framgång och en mer hållbar framtid.

Arbetsinnehåll

Som projektledare hos STELLA så kommer du vara en del av ett nytänkande och vasst team som leder utvecklingen av batteriaffären i Sverige.

Du kommer att projektleda större installationer av batterianläggningar hos energibolag, industrier, logistikcenter och fastighetsbolag men även mindre projekt hos lantbruk och gröna näringar förekommer. Du är den viktiga, sammanhållande länken mellan sälj och operations då projekten går in i kontraktsskedet. Därefter leder du projektet under hela genomförandefasen. Du kommer att ha en kontinuerlig och nära dialog med kunden och många andra externa kontaktytor som t.ex. våra partners inom anläggning, konstruktion och elektronik.

I dina arbetsuppgifter ingår att upprätta all dokumentation nödvändig för att installationsteamet ska kunna utföra projekten på bästa sätt i enlighet med tillämpliga krav, lagar och regler gällande t.ex. arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet. I det ingår att upprätta ekonomi- och tidsplaner och sörja för att dessa efterlevs. Du svarar också för att upprätta mötesstruktur med projektets intressenter och aktivt delta i dessa möten. Våra kunder finns över hela Sverige och resor i tjänsten förekommer.

Då batteribranschen är ny kommer du ha stor chans att kontinuerligt utveckla och förbättra samarbetet med kunder, entreprenörer och underleverantörer. I takt med att STELLA Futura växer förväntas du också vara delaktig i det kontinuerliga arbetet kring intern processutveckling.

Bakgrund och personlighet

Eftersom vi jobbar med batterisystem är det självklart meriterande om du redan idag jobbar inom samma bransch eller har erfarenhet av liknande installationer. Kanske är du idag projektledare inom solinstallation eller annat bygg- och fastighetsrelaterat område? Du har full koll på ABT 06.

Eftersom du kommer att jobba med flera komplexa projekt parallellt är ordningssinne och förmåga att strukturera ditt eget arbete av största vikt för framgång i rollen. Vidare är du en tydlig kravställare som med ditt pragmatiska förhållningssätt vinner kundens förtroende. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska. Om du dessutom är lösningsorienterad och prestigelös så har du goda förutsättningar att lyckas som projektledare.

Är du STELLA Futuras nya Projektledare? Välkommen med din ansökan till career@stellafutura.com

Servicechef

Vill du vara med och bidra till en grönare framtid tillsammans med oss? 

Som ett led i vår tillväxtresa behöver vi utöka teamet med en servicechef och vi söker dig som vill ha en bred och utvecklande roll inom driftsättning och service av batterisystem. 

STELLA Futura erbjuder dig en spännande roll i ett spännande bolag verksamt inom en snabbt växande framtidsbransch – grön energi med visionen att göra förnyelsebara energisystem tillgängliga överallt. Du erbjuds att bli del av en internationell och dynamisk arbetsplats som präglas av entreprenörskap och laganda där vi hjälper varandra till framgång och en mer hållbar framtid.

Arbetsinnehåll

Som servicechef hos STELLA Futura så kommer du vara en del av ett nytänkande och vasst team som leder utvecklingen av batteriaffären i Sverige.  

Ditt övergripande ansvar kommer vara att tillse att varje anläggningsdrift fungerar optimalt. I rollen som servicechef kommer du att genomföra driftsättningar och säkerställa att installationen genomförs i enlighet med fastställd projektplan. Projekten är av varierande storlek och bland kunderna märks såväl industrier, logistikcenter och fastighetsbolag som mindre projekt hos lantbruk och gröna näringar.  

Du kommer att upprätta och verkställa service- och underhållsplaner och tillse att våra system fungerar optimalt och levererar utlovad prestanda över tid. I rollen kommer du koordinera allt service- och underhållsarbete och agera kravställare mot leverantörer och underentreprenörer som t.ex. hårdvaruleverantör (batterisystem samt växelriktare), serviceteam, el- och installationsfirma m.fl. I dina arbetsuppgifter ingår att hålla dig uppdaterad på tillämpliga krav, lagar och regler och upprätta all dokumentation nödvändig för att utföra installation, service och underhåll i enlighet med dessa. 

En viktig del i rollen är också att ta emot felanmälningar och avgöra vad som faller inom kriterierna för garantiärenden och inte. Du har kontinuerlig dialog med dina kollegor inom försäljning och projektledning och återrapporterar med transparens för att alla ska ha god kännedom om möjligheter och begränsningar i vår produktportfölj.

Då batteribranschen är ny kommer du ha stor chans att kontinuerligt utveckla och förbättra samarbetet med kunder, entreprenörer och underleverantörer. I takt med att STELLA Futura växer förväntas du också vara delaktig i det kontinuerliga arbetet kring intern processutveckling.
Våra kunder finns över hela Sverige och resor i tjänsten förekommer. 

Bakgrund och personlighet

Rätt person för rollen känner väl igen sig i beskrivningen ovan och har en liknande roll idag. Du är van vid el- och kommunikationssystem och har ett stort intresse för tekniken. Kanske har du studerat energisystem eller annan relevant utbildning? Alternativt har du arbetat praktiskt och/eller med arbetsledning inom el- och installationsbranschen. Det viktiga här är att du är prestigelös och kan växla mellan att jobba både praktiskt och teoretiskt.  

Du behöver även en god förmåga att planera och strukturera din egen arbetsvardag, men behöver samtidigt vara beredd på att göra plötsliga omprioriteringar. En stor portion nyfikenhet och lösningsorientering kommer också att hjälpa dig när det dyker upp problem som ingen tidigare har stött på. Återkoppling, dialog och samarbete är också viktiga delar i arbetet varför du har en mycket god kommunikativ förmåga och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.  

 Är du STELLA Futuras nya Servicechef? Välkommen med din ansökan till career@stellafutura.com 

Contact Us

Send us an email and we'll get back to you, asap.