Stella Futura är teknikoberoende och erbjuder marknadsledande gröna, hållbara energilösningar som inkluderar batterisystem och solinstallationer – i Sverige och internationellt tillsammans med europeiska kunder. Den första fasen av fyra för installationer av solenergi på sjukhus i Ghana har genomförts. Installationerna skapar tillgång till hållbar och säker energi vilket eliminerar kritiska strömavbrott på sjukhusen och halverar dieselförbrukningen från reservgeneratorer.

Stella Futura har verksamhet i Sverige och växer tillsammans med svenska kunder internationellt. En nyckel till framgången är att Stella Futura tillsammans med oberoende teknik också erbjuder affärsupplägg och finansieringslösningar som gör det möjligt för kunden att köpa energilösningen som en service, utan tunga initiala investeringar.

Över 200  vårdcentraler och sjukhus får hållbar och pålitlig el

Installationerna av solenergi på sjukhus i Ghana har nu påbörjats. Först ut är St. Marys Hospital där ett 104 kWp solenergisystem har installerats som tillhandahåller grön, pålitlig och prisvärd el. Sjukhuset ser redan en halvering av dieselförbrukningen samt att de strömavbrott som tidigare orsakade kritiska tillbud eliminerats. Under juni kommer Stella Futura att driftsätta nästkommande tre sjukvårdsinrättningar och därefter ytterligare fem. Sammantaget ingår över 200 vårdcentraler och sjukhus i programmet för grön elektrifiering under kommande år via denna unika modell.  Den unika kontraktsmodellen erbjuder kunden möjligheten att erhålla solenergi ”som-en-tjänst” (inklusive underhåll) utan initial investering.

​-       Detta är en milstolpe för vårt internationella arbete, och en framgångssaga när det kommer till att skapa tillgång till hållbar och säker energi till hälsovårdsanläggningar tillsammans med våra europeiska kunder. Potentialen och behovet att växa denna modell är stor. Nu gör vi våra första installationer, det finns hundratals fler hälsovårdsinrättningar som ska elektrifieras inom vårt program, säger Ulrika Tornerefelt, Stella Futuras grundare och vd.

Stella Futura har engagerat svenska Cake som en viktig projektpartner. Cakes elmotorcyklar, utrustade med kylboxar, ersätter befintliga fossilbränslefordon för hembesök på landsbygden och distribution av vaccin.

Women on the roofs

En viktig del i projektet är att det har genomförts med 40 % kvinnliga utvecklare, ingenjörer och installatörer som deltar i Stella Futuras initiativ ”Women on the Roofs”. Ett initiativ där Stella Futura utbildar kvinnor till egenföretagare som solinstallatörer.

Kontakt:

Ulrika Tornerefelt, vd och grundare

ulrika@stellafutura.com

+46 701 65 96 58

Om Stella Futura

Med smarta gröna energilösningar, som bygger på batterisystem och solinstallationer, skyndar Stella Futura på omställningen hos kunder inom kritisk infrastruktur såsom energibolag, industrier, offentliga inrättningar och kommersiella fastigheter. Stella Futura är ett svenskt teknikoberoende företag som använder europeisk teknologi och kombinerar teknisk kompetens med innovativa finansieringslösningar. Företaget erbjuder kompletta energilösningar som en service, utan krav på stora initiala investeringar. Förutom verksamhet i Sverige fungerar Stella Futura som partner till europeiska företag som bedriver verksamhet internationellt. VD och grundare är Ulrika Tornerefelt. Bland ägarna återfinns investeringsbolaget Profura.

Related Projects
Contact Us

Send us an email and we'll get back to you, asap.