Stella Futuras vd Ulrika Tornerefelt gästar podden Fannys Förebilder och pratar om hur man, när man är priviligierad, har ett ansvar att hjälpa andra. Men vilka olika lager av privilegier har vi egentligen? Hur påverkar de oss? Och hur kan det, när man på riktigt ser andra som är mindre priviligierade, förändra oss och våra drivkrafter? Hur påverkar det vad som är viktigt för oss och vad kan vi skita i att bry oss om? Det är något som Ulrika och Fanny samtalar om. Och hur allt det där gör att man kan gå från att alltid prestera och tvivla på sina egna förmågor, till att faktiskt landa i att man har fler sådana än man tror.

https://www.fannysforebilder.se/podcast/241-ulrika-tornerefelt-hur-paverkar-olika-lager-av-privilegier/

Related Projects
Contact Us

Send us an email and we'll get back to you, asap.