STELLA Futura projekterar fullt kommersiellt flexibilitetsprojekt på Envacs sopsugsanläggning i Hammarby Sjöstad

 In 2021
S
TELLA Futura AB projekterar just nu ett fullt kommersiellt flexibilitetsprojekt i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Initiativtagare och drivande part i detta innovationsarbete är styrelsen i Sjöstadens Västra Sopsug Samfällighetsförening. Den stationära sopsugsanläggningen är installerad av Envac. Den kommer nu att förses med en takmonterad solcellsanläggning försedd med ett marknadsledande stationärt batterisystem (BESS), för att kapa de höga effekttoppar som sopsugens användning skapar. Nattetid erbjuds samfälligheten möjligheter till intäkter från den nordiska flexibilitetsmarknaden.
Projektet är ett stort genombrott för hela flexibilitetsmarknaden och business caset visar på en besparing på över 90.000 kr per år med en avkastning på investerat kapital för kunden på över 12,4% årligen!
Anläggningens elanvändningsprofil gör att ett batterisystem lämpar sig utmärkt för att kapa effekttoppar under hela året samt verka på frekvensregleringsmarknaden nattetid. Uppdraget är helt kommersiellt och är inte beroende av investeringsstöd.
STELLA Futura är en ny aktör på den svenska energi- och flexibilitetsmarknaden. Bolagets valdes som leverantör mot bakgrund av starka referenser, sin kompetens och en exceptionell teknisk kompetens, i kombination med bolagets Energy as a Service tjänster (EaaS). I detta uppdrag ingår förutom solceller och ett BESS, en mjukvara som aggregerar ett flertal installerade batterier på frekvensregleringsmarknaden, som FCR-n.
Det BESS som STELLA erbjuder består av ett litiumjonbatteri (NMC) med en prismatisk battericell med maximal säkerhet. Därtill levererar vi ett unikt styr- och optimeringssystem som bolaget är ensamma om att erbjuda på den svenska energi- och flexibilitetsmarknaden.
Under sommaren 2021 kommer anläggningen att tas i bruk. Därefter kommer det att arrangeras platsbesök för att visa upp framtidens energisystem och hur ett energilager fr.o.m nu är både ekonomiskt och tekniskt ytterst lönsamt och effektivt för driftsekonomi genom en unik integrationslösning och en marknadsledande EaaS-lösning.
Contact Us

Send us an email and we'll get back to you, asap.