Våra tjänster

Vi erbjuder olika typer av tjänster med olika omfattning. Beroende på dina behov som kund så passar de olika tjänsterna mer eller mindre bra.

Projekt:

Detta erbjudande är relevant om du som kund vill köpa ett batterisystem som en del av ett projekt. I projektet utreder vi tekniska förutsättningar och eventuella anpassningar på plats och optimal system design utefter detta. Installation, driftsättning och O&M-kontrakt ingår i priset.

Produkt:

Detta erbjudande är relevant om du som kund vill köpa ett batterisystem som en produkt.

Du som kund är alltså ansvarig för alla eltekniska förutsättningar för installation av ett batterisystem. Utöver produkten ingår driftsättning

Förstudie:

Undersökning av potential för installation av batterisystem. Vi utreder tekniska förutsättningar, relevanta storlekar och genererar beslutsunderlag för investering

BaaS:

BaaS står för battery-as-a- service. Detta erbjudande är till för dig som inte vill köpa batterisystemet. Vi på Stella erbjuder att finansiera batterisystemet och installera det i er anslutning. Du som kund får en del av de intäkter och besparingar som batterisystemet skapar.

Förstudie Produkt Projekt Battery as a service
Kostnad? Offereras Offereras Offereras 0 kr
Platsbesök? Ja Nej Ja Ja
Detaljerad teknisk analys? Ja Nej Ja Ja
Installation? Nej Ja Ja
Driftsättning? Ja Ja Ja

Stella är unikt i den mening att vi inte bara erbjuder skräddarsydda energisystem utan även flexibla finansiella lösningar. Detta är kärnan i vår verksamhet. Stella tar hand om kundens behov för full leverans av ett operativt energisystem, vilket i sin tur ger verkliga kostnadsbesparingar samt intäkter.

-Ulrika Tornerefelt, grundare och VD

Contact Us

Send us an email and we'll get back to you, asap.